English - Español
Fundada en 2003 / ISSN: 1696-019X / e-ISSN: 2386-3978 / Depósito Legal: M-5852-2003
DOI: 10.31921/doxacom
Nº revista: Doxa nº 3   Año: 2005

Autores

Ivone Ferreira Universidade da Beira Interior (Portugal)
Título O Homem.com medo de si próprio. Ética versus tecnologia Ficha técnica Américo de Sousa
EDITORA ESTRATÉGIAS CRIATIVAS- VILA NOVA DE GAIA, 2004 - 110 P.
ISBN 972-8257-55-4 Palabras clave ética, tecnología, efectos, reflexión

CEU Ediciones

Información y contacto: