English - Español
Founded in 2003 / ISSN: 1696-019X / e-ISSN: 2386-3978 / Depósito Legal: M-5852-2003
DOI: 10.31921/doxacom
Nº revista: Doxa nº 11   Año: 2010

Autores

Mónica Viñarás Abad Universidad San Pablo- CEU
Título A comunicación no sector feiral. Estratexias de organizadores, expositores e visitantes profesionais Ficha técnica Xosé Manuel Baamonde Silva
Edicións Fervenza
A Estrada (Pontevedra), 2009
287 p.
ISBN: 978-84-96368-93-4 Palabras clave Comunicación, sector ferial, estrategias, organizadores, expositores, visitantes profesionales

CEU Ediciones

Information and contact: